Menskopp – Våra Projekt
  Click here to view the page in English

NÅGRA FRÅGOR? RING +46-200-125065

NÅGRA FRÅGOR? RING +46-200-125065
Menskopp.se Logo
Våra Projekt-Fly
Våra Projekt-Fly
Våra Projekt-Fly
Våra Projekt-Fly
Våra Projekt-Fly

Våra Projekt

Våra Projekt-Fly

Våra Projekt

Vi har besparat världen 14089496 bindor/tamponger tills nu

Förändra världen – en menskopp i taget

Det är inte alltid så lätt att ha mens. Mensvärk, kramp, humörsvängningar och hormoner i ett enda virrvarr. Men hur vi än mår så har vi alltid tillgång till mensskydd. I andra delar av världen ser läget betydligt annorlunda ut och situationen är långt ifrån den som vi har här. Det är inte alltid det finns mensskydd, och om det gör det så är det bindor som är väldigt dyra. Att bara använda bindor under en hel mensperiod, på grund av ekonomiska skäl, är inte ens att tänka på. Därför tvingas många kvinnor att använda löv, gräs, tygbitar, gamla trasor, madrassbitar eller annat som finns till hands. Infektionsriskerna är höga och läckagen många. I utvecklingsländer i bland annat Afrika florerar flertalet myter kring mens, och det är ett otroligt tabubelagt ämne. Det leder till att många flickor tvingas stanna hemma från skolan varje gång de har mens. Att vara hemma en vecka i månaden resulterar i att de till slut missar en fjärdedel av sin totala skolgång – bara för att de har mens! Tjejerna får det svårt att fullfölja sin utbildning, de har helt enkelt missat för mycket. För att traditionen kräver det så tvingas tjejerna att gifta sig i allt för ung ålder, och med tanke på den knappa tillgången på preventivmedel så resulterar det i barn som får barn. En skrämmande verklighet som är alltför vanlig.

Ett av de största skälen till att vi startade egen produktion av menskoppar var just för att kunna göra skillnad för dessa kvinnor. Vi subventionerar kopparna gravt för att de ska kunna köpas av organisationer eller personer som själva vill göra skillnad. Vi har också ett specifikt Swish-nummer där privatpersoner kan donera koppar som sedan skickas till nästa projekt på listan. När vi hjälper till har vi några krav på att de som åker ner ska utbilda tjejerna, samt skicka bilder och information om hur det går till oss. Eftersom myterna som florerar är så många, så går det inte att skicka ner 1000 menskoppar och tro att man har gjort något bra eftersom problematiken sträcker sig så mycket längre. Vi kräver alltså utbildning för de kvinnor som får en av våra menskoppar. Många gånger vet kvinnorna i dessa länder inte ens varför de har mens, vad det är eller hur de ska hantera det. I flertalet områden räknas en menstruerande kvinna som smutsig, och under den vecka som hon har mens får hon inte vidröra någon och bo själv skild från sin familj. Många tror också att man förlorar oskulden av att använda menskopp, vilket är helt otänkbart inför ett potentiellt framtida äktenskap. Problematiken är stor, och tyvärr handlar det i många länder om kvinnans låga värde. Det krävs alltså ganska mycket mer än bara menskoppar för att förbättra situationen för kvinnorna i u-länderna. Vi svarar givetvis på frågor och försöker hjälpa till så gott vi bara kan, men det är de som faktiskt åker ner som står för utbildningen. Än så länge har vi flera lyckade projekt i både Senegal och Uganda. Det är enormt häftigt att kunna göra skillnad och om så bara en enda kvinna stannar kvar i skolan så är vi oerhört tacksamma!

Har du ett projekt på gång där du önskar vår hjälp? Kontakta oss på info@menskopp.se så berättar vi hur det går till.

Vill du vara med och förändra världen till en bättre plats, en menskopp i taget? Swisha 150kr till 1232287514 så ser vi till att koppen kommer fram till en kvinna som behöver den!

Problematiken är stor, och tyvärr handlar det i många länder om kvinnans låga värde.

Genom att donera en menskopp bidar du till att:

  • Stoppa tabut kring mens
  • Säkerställa framtida skolgång och utbildning
  • En kvinna får ett säkert mensskydd utan risk för infektioner

Donera en menskopp idag!

150 kr

Vill du vara med och förändra världen till en bättre plats, en menskopp i taget? Swisha 150kr till 1232287514 så ser vi till att koppen kommer fram till en kvinna som behöver den!

En menskopp innebär rätten att gå i skolan och möjligheten att kunna försörja sig själv

Foto av: Marita Sundgren

Idag vet vi att i de länder som flickor och unga kvinnor ges möjlighet till utbildning, där sker också en förändring. En utveckling både för den enskilda individen och för samhället. Med denna vetskap är det viktigt att tjejer får bästa möjliga förutsättningar till att kunna fullfölja sin skolgång. Menstruation borde alltså inte få bli en orsak till att man missar stora delar av sin utbildning vilket tyvärr sker idag.

Foto av: Marita Sundgren

Satang Jabang är en yrkesskola för unga kvinnor belägen i Kafountine, i södra Senegal. Tjejerna som går på skolan är mellan 15¬-25 år, och under tre år får de en yrkesutbildning där de kan välja mellan skräddare eller kock/restauranginriktning. De får också undervisning i hälsofrågor, matematik, franska och grundläggande kunskaper i företagande och IT. De som inte har gått i skolan tidigare får möjligheten till läs- och skrivundervisning. Genom att få en yrkesutbildning ökar tjejernas möjligheter till självständighet och att kunna försörja sig. De flesta eleverna på skolan kommer från mycket fattiga förhållanden. Toaletterna består ofta av ett hål i marken omgärdat av en enkel hydda byggd av palmblad. Rent vatten är alltid en bristvara liksom tillgång till mensskydd. Många tjejer får använda gamla trasor, tidningspapper eller gräs vilket innebär ökad risk för infektioner i underlivet. Att få gå i skolan och utbilda sig är en förmån på många sätt för dessa kvinnor, men något som ses som en självklarhet för oss här i västvärlden. Utbildningen på Satang Jabang kostar 15 kr/månad, och är trots det till synes väldigt låga priset, en hög kostnad för flickornas familjer. 2010 inledde vårdvux i Halmstad ett samarbete med Satang Jabang som har inneburit att lärare och elever på respektive skolor har kunnat besöka varandra för att utbyta kunskaper och erfarenheter. Frågor som rör mänskliga rättigheter har varit i fokus, som exempelvis rätten till sin egen kropp, sexuell hälsa och relationer. Förra hösten besökte elever och lärare skolan i Senegal och fick då med sig ett antal av våra menskoppar. Inför det besöket erhöll några av de svenska eleverna utbildning i vad en menskopp är och hur den fungerar, som de i sin tur kunde använda i undervisningen till de afrikanska studenterna. Ett pilotprojekt med fem elever och två lärare inleddes där responsen har varit positiv. Menskoppen har inneburit en ökad frihet och gjort så att dessa tjejer inte behöver stanna hemma från skolan när de har mens. Genom att bidra med något som låter så enkelt och självklart som ett säkert mensskydd får dessa unga tjejer möjligheten till en bättre framtid.

Foto av: Marita Sundgren

Binta är en av tjejerna som fick en av våra menskoppar. Hon är 21 år gammal, och har nu tagit sin examen efter att de senaste tre åren ha studerat till kock. Efter att hon fick chansen att prova menskopp har hennes respons varit mycket positiv. Nu har hon fått möjligheten att använda ett mensskydd som hon kan använda i många år framöver. Det ökar hennes frihet de veckor som hon har mens och det minskar risker för infektioner i underlivet. Binta har fått undervisning i hur hon ska använda och rengöra sin menskopp, och vid utvärdering tyckte hon att det hade fungerat bra trots att hon lever under mycket enkla förhållanden. I kulturer där mens är något man inte pratar om är det en fördel att menskoppen är diskret och förvaras i en liten tygpåse.

Foto av: Marita Sundgren

Förhoppningen är att fler tjejer i Kafountine ska få tillgång till en menskopp då ett hygieniskt och fungerande mensskydd kan göra så stor skillnad i deras vardag.

Många tjejer får använda gamla trasor, tidningspapper eller gräs vilket innebär ökad risk för infektioner i underlivet.

Donera en menskopp idag!

150 kr

Vill du vara med och förändra världen till en bättre plats, en menskopp i taget? Swisha 150kr till 1232287514 så ser vi till att koppen kommer fram till en kvinna som behöver den!

Gör ett smartare val du också!

Du betalar enkelt via

Personlig information & Cookies| Försäljningsvillkor| Om menskopp

Copyright © MonthlyCup® AB
Made within Sweden


Copyright © MonthlyCup® AB

Made within Sweden