Choose another country or territory to see the content that is available where you are and shop online

Frågor & svar

1

Vad innebär en crowdfunding?

Crowdfunding är en investeringsform där en stor grupp individer går in med små summor för att finansiera en verksamhet. Både privatpersoner och företag kan alltså köpa aktier och bli delägare i MonthlyCup Partners AB (publ).
2

Varför väljer ni att släppa aktier i bolaget?

En crowdfunding innebär för oss att vi får in likvida medel i bolaget för att kunna genomföra den tillväxtresa som vi har påbörjat. Det kostar att växa som litet bolag, och därför väljer vi nu att genomföra en crowdfunding för att kunna fortsätta utvecklas i den takt som vi vill.
3

Vad ska pengarna gå till?

Framförallt till att utveckla våra nya produkter, inkontinensprodukten samt menstrosor. Vi ska dessutom stärka upp marknad och sälj för fortsatt internationell expansion.
4

Hur många aktier kan jag köpa?

I denna emission släpps det 250 000 st aktier som kommer att säljas i enheter om 11. Du kan köpa hur många enheter du vill, under förutsättning att de inte har sålt slut. Teckningsperioden sträcker sig mellan den 3 november 2023 till den 7 april 2024. Så passa på!
5

Vilket bolag är det jag köper aktier i?

I MonthlyCup Partners AB (publ). Aktierna som du kan köpa släpps i bolaget som heter MonthlyCup Partners AB (publ) som i sin tur kommer att äga 34,6 % av Monthly of Sweden AB när emissionen (aktieförsäljningen) är klar, förutsatt att denna emission blir fulltecknad. Denna emission omfattar dock endast 25,8 % av de totala 34,6 % vid fullteckning. Vill du läsa mer om koncernen gå in på www.monthlycup.com/partners.
6

Vad kostar en aktie?

Teckningskursen är 100 SEK per B-aktie, dvs totalt 1100 SEK för en aktiepost om 11 aktier (1 unit).
7

När är sista dagen att teckna aktier?

Den 7 april 2024.
8

Hur många aktier kommer ni att släppa?

Nyemissionen består av 250 000 B-aktier.
9

Var och när kommer jag att se mina aktier?

På www.monthlycup.com/login kan du se dina aktier. OBS! Detta kan du göra först efter att de har registrerats hos Bolagsverket.
10

När får jag avkastning på mina pengar?

Målsättningen är att investeringen skall vara återbetald inom 5 år. En investering i MonthlyCup beräknas ge god avkastning på lång sikt och skall inte ses som en kortsiktig investering.
11

Hur gör jag för att köpa aktier?

Du går in på vår hemsida monthlycup.com/partners och tecknar aktierna direkt genom hemsidan. Betalning sker omgående.
12

Hur säljer jag mina aktier?

Aktierna kommer inte tas upp till handel på någon reglerad marknad eller MTF. Men du kan alltid överlåta eller sälja dina aktier på eget initiativ till en person eller ett företag som vill köpa dem. Dock med reservation för de förbehåll som finns i bolagsordningen.
13

Får jag bestämmanderätt?

En B-aktie ger rätt till en röst på bolagsstämman – så ja, du får bestämmanderätt.
14

Hur får jag långsiktig avkastning på mina aktier?

Bolaget beräknar att initialt inte göra någon vinst, men inom 5 år räknar vi med att avkastningen skall öka och att investeringen ska återbetalas. Det beror initialt på att vi kommer att ha höga kostnader i samband med vår kraftiga expansion. Överlag fördelas bolagets vinst jämt över aktieägarna i form av utdelning. Dessutom är aktierna värda det pris någon är villig att betala för dem – om bolaget går med vinst ökar viljan att betala mer om någon vill köpa dina aktier.
15

Hur köper jag någon annans aktier?

Alla aktier finns tillgängliga i bolagets aktiebok. Aktieboken är enligt lag ett publikt dokument som vem som helst kan få tillgång till. I aktieboken framgår vem som äger respektive aktie. Därefter kan kontakt ske på eget initiativ till andra aktieägare för att visa ett sådant intresse. Detta kan inte ske innan emissionen är avslutad. När det sker måste man ta ställning till bolagets för stunden gällande bolagsordning och eventuella förbehåll för sådana överlåtanden.
16

Kan jag köpa aktier tillsammans med någon?

Nej – EN fysisk eller juridisk person äger aktierna som tecknas – vill man dela på aktierna får man göra köp i olika omgångar och ange olika ägare vid varje köp.
17

Kan jag ge bort aktier till någon?

Ja. Man kan exempelvis företräda sina barn eller sitt företag när man köper aktier. Tänk på att ange vem som är ägaren vid sådant köp, eventuella överlåtanden som sker efter köpet – alltså, vid ett senare tillfälle – kan bara överlåtas i enlighet med bolagsordningen.
18

Hur betalar jag?

Du kan betala med kort eller swish. Betalning sker omgående i samband med teckning.
19

Vid en fullteckning äger MonthlyCup Partners AB (publ) 34,6 % av MonthlyCup AB

Ägandeandelen i koncernen baseras på hur mycket kapital som tillkommer genom emissionen. Om denna emission endast blir tecknad till 50 % kommer även relationen i ägandeandelen mellan MonthlyCup Partners AB (publ) och Monthly of Sweden AB att förändras i relation till inkommet kapital.
20

Stämmer det att ni värderar bolaget till 61 MSEK?

Bolaget är värderat på menskoppsmarknadens förväntade tillväxt kommande fem år - samt våra nya affärsområden och deras potential. Två större investerare har gått in på samma nivå.

21

Siktar ni på att börsnotera bolaget inom överskådlig framtid?

Resan mot en börsnotering har börjat. Frågor kring att köpa och sälja aktier i MonthlyCup Parnters AB (publ) inkommer med jämna mellanrum och när vi inte finns på börsen så är det svårare att hantera dessa ärenden. Vi tror att fler hade velat vara en del av oss om det var enklare att köpa aktier och har därför beslutat att ta bolaget till börsen inom några år. Som sagt är arbetet redan igång men vi skyndar långsamt.
22

Kan jag handla med era aktier genom min bank, avanza, nordnet eller liknande plattformar?

Nej, det kan man bara göra i noterade aktiebolag. Vi är ett onoterat aktiebolag som inte handlas med genom öppen handel. Detta främst på grund av att kostnaden för att efterleva de juridiska kraven på ett sådant bolag inte står i proportion till bolagets nuvarande storlek.
23

Hur kan jag följa aktiens utveckling / köpa och sälja aktien om den inte finns med på öppna marknader?

Vi är ett publikt men onoterat aktiebolag - det innebär att vi publikt får annonsera om försäljningen av aktier - men att vi inte får eller vill handla med aktierna på en öppen handelsplattform. Det ursprungliga skälet till det är att kostnaderna för att efterleva de juridiska kraven skulle överstiga värdet för tjänsterna i ett så förhållandevis litet bolag.

Vem som helst får dock sälja sina aktier fritt till någon som de själva vet vill köpa deras aktier. Man får alltså göra en överenskommelse som med vilken annan sak som helst som man handlar med. Dock finns det en anmälningsplikt där styrelsen måste godkänna överlåtelsen och så måste överlåtelsen följa bolagets bolagsordning.
24

Kan jag förlora pengar eller bli tvingad att sätta in mer pengar i framtiden?

En grundregel är att du aldrig kan förlora mer än vad du investerat om bolagets utveckling inte går som den skall. Du kan heller aldrig bli tvingad till att skjuta till mer pengar i framtiden. Däremot kan du få rätten att teckna nya aktier före andra vid en nyemission om det framgår av bolagsordningen.
25

Tillkommer det några mer kostnader utöver det aktierna kostar?

Nej, du betalar bara för aktiens pris. I bakgrunden finns det dock kostnader för bland annat korttransaktioner men de kostnaderna belastas MonthlyCup Partners AB (publ) och är inräknade i emissionskostnaderna.
26

Hur får jag tillbaka min investering?

Dels får du vid fullteckning vara med och dela på 34,6% av bolagets vinst om utdelning sker. Dels kan du när du inte längre vill äga aktien överlåta den till någon som du själv hittar som vill köpa den - och då själv komma överens om aktiens pris.
27

Vad är aktien värd?

Emissionen pågår under en begränsad tid - under den tiden är en aktie värd 100 kronor. Därefter så är aktien värd vad en köpare och en säljare kommer överens om. Säg att du äger 11 aktier som du köpt för 1 100 kronor - och att din granne också vill äga aktier. Då kan du och din granne komma överens om att du säljer 5 av dina aktier för 250 kronor styck och du får 1250 kronor för 5 aktier. En aktie är alltid värd vad en köpare och en säljare kommer överens om.

En sådan överlåtelse måste godkännas av styrelsen och skall följa bolagsordningen.
28

Hur avregistrerar jag mig från mejl / sms utskick?

Enligt GDPR är vi skyldiga att alltid erbjuda möjligheten genom en länk i slutet av varje SMS / mejl. Får du problem med avregistreringen kontakta vår kundsupport så hjälper vi dig manuellt.
29

Jag läste att jag kommer få 20% rabatt i webshoppen - var hittar jag den koden?

Den koden genereras först när bolagsverket godkänt emissionen och registreringen av aktierna och kommer efter det att mailas ut.
30

När får jag kvitto på min investering?

1. I samband med betalning så får du ett SMS med en bekräftelse att vi mottagit ditt intresse.
2. Därefter måste vi granska ditt intresse så att det inte finns något som kan påverka din möjlighet att investera (exempelvis om man betalar skatt i USA - då får man inte investera)
3. När vi granskat detta efter ett par dagar får du en bekräftelse på den mejl du angivit i samband med investeringen
4. När aktierna registrerats hos bolagsverket får du slutligen en avräkningsnota. Under tiden gäller bekräftelsen i punkt 3 som bokföringsunderlag (om det behovet finns).
31

Vilka fördelar får jag av att investera i Monthly of Sweden?

+ Du får 20% rabatt på alla produkter i vår webbshop i ett helt år - rabattkoden delas ut när aktierna är registrerade hos Bolagsverket.

+ Du får åtkomst till våra partnerssidor där vi kommer samla in åsikter kring produktutveckling, nyheter, rekryteringar med mera.

+ Du får vara med och rösta på bolagsstämman.

+ Du får ta del av bolagets vinst (utdelning) om så sker.

Fler fördelar återfinns i memorandumet på partnerssidorna.
32

Var kommer jag att se mina aktier när jag har handlat?

Dels får du en bekräftelse på ditt köp - se ovan - sedan kommer du kunna se och följa dina aktier på partnerssidorna när emissionen är registrerad hos bolagsverket.

Tillsammans har vi besparat världen 89025742 bindor och tamponger

I genomsnitt använder du 12000 tamponger och bindor under en livstid - eller SJU menskoppar.
Det gör en enorm skillnad för världens sopor!

Läs om vårt arbete för att hjälpa till i u-länder

Project

Möt Team MonthlyCup

Team MonthlyCup